Folosim cookie-uri. Pentru a-ți oferi cea mai bună experiență. Dacă vei continua să folosești site-ul nostru, ești de acord cu politica noastră de utilizare a cookie-urilor.
X

Cel mai vandut

Preţ 170 Lei

Contact

I.I. Clenciu C.M.
Str. Crisan, Nr.29
Drobeta Turnu Severin
tel: 0745 833 563
Office@flori-naturale.ro
Comenzi@flori-naturale.ro

Horoscop 


Protecția datelor
 
 
 
 
Politica de confidențialitate și Acordul
de prelucrare a datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de
respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de
marketing direct ale comercianților de pe internet.
Protecția datelor
1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT
1.1. Controlorul datelor dvs. este I.I. CLENCIU CARMEN MIHAELA, cu sediul social în
Drobeta Tr. Severin, Romania, număr de
înregistrare a companiei: 28970180, înregistrată la Registrul Comerțului de pe
lângă tribunalul Drobeta Turnu Severin.
1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de e-mail
clenciucarmenmihaela@yahoo.com, telefon +40 0745 833 563.
1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor.
2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie
consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1)
(a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția
Datelor) (denumit în continuare „Regulament”).
3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea comunicărilor
comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date.
3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul
articolului 22 din regulament.
4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de
către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea
consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în
acest scop).
5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi divulgate altor destinatari.
6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE
6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul
de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea
datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de
a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la
portabilitatea datelor cu caracter personal.
6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date.
Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter
personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia.
Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi
retras prin e-mail la adresa office@flori-naturale.ro.
6.3. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul inter alia de a depune o
plângere la o autoritate de supraveghere.
6.4. Nu aveți obligația de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea
datelor dvs. cu caracter personal nu este o cerință contractuală legală și nu
este necesară pentru încheierea unui contract.
Acordul de prelucrare a datelor
1. IDENTIFICAREA PROCESATORULUI ȘI A CONTROLORULUI DE DATE ȘI
DETALIILE DE CONTACT
1.1. Furnizorul (Bohemiasoft s.r.o.) este în legătură cu datele cu caracter personal
ale clienților Clientului său, adică cumpărătorii din magazinele online ale
Clientului, procesatorul de date conform cu Articolul 28 GDPR. Utilizatorul
(furnizorul magazinului online) este controlorul acestor date.
1.2. Acești termeni reglementează drepturile și obligațiile reciproce în prelucrarea
datelor cu caracter personal ce decurg în legătură cu Contractul încheiat cu
Utilizatorul sub forma aprobării Termenilor și condițiilor generale pe
www.eshop-rapid.ro
2. SFERA DE APLICARE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale
Utilizatorului conform sferei de aplicare și în scopurile stabilite în Articolele 2.2
- 2.10. din termenii prezentului Acord de prelucrare a datelor.
2.2. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale clienților
Utilizatorului.
2.3. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate de
Utilizator în gama de date obișnuite cu caracter personal.
2.4. Furnizorul va stoca datele cu caracter personal într-o bază de date stocată pe
hardware-ul Furnizorului ca parte a procesului automatizat de prelucrare, le
va proteja, securiza, va face backup, le va sorta și le va elimina.
2.5. Furnizorul va crea instrumente software care vor facilita conformitatea cu
solicitarea clienților Utilizatorului referitoare la exercitarea drepturilor
persoanelor vizate de respectivele date, stipulate în GDPR, în special,
drepturile de rectificare, de ștergere, drepturile la informații și dreptul la
portabilitatea datelor.
2.6. Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe hardware-ul Furnizorului, pe
serverele sale sau la Partenerii de cooperare. Toate datele cu caracter
personal sunt stocate doar în Uniunea Europeană.
2.7. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale
Utilizatorului în scopul furnizării soluției de magazin online
www.eshop-rapid.ro.
2.8. Furnizorul nu va utiliza datele cu caracter personal prelucrate ale Utilizatorului
în scopuri personale și pentru niciun alt scop diferit de executarea
Contractului.
2.9. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate ale
Utilizatorului pe durata raportului contractual și pentru o perioadă de 10 ani
după încetarea raportului contractual.
3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Furnizorul se obligă să asigure backupul și protecția tehnică și organizațională
a datelor cu caracter personal stocate, pentru a preîntâmpina accesul
neautorizat la datele cu caracter personal sau pierderea acestora.
3.2. Măsurile tehnice și organizaționale aprobate corespund nivelului de risc.
Furnizorul și Partenerul de cooperare Unihost s.r.o.(administratorul serverului)
și Casablanca INT (Operatorul centrului de date) asigură integritatea și
securitatea lor continue, pentru a preîntâmpina abuzul.
3.3. Furnizorul declară că protecția datelor cu caracter personal se supune
regulamentelor sale interne de securitate, care precizează că doar
persoanele autorizate ale Furnizorului și ale Partenerilor de cooperare vor
avea acces la datele cu caracter personal, și că aceste persoane au obligația de a păstra
confidențialitatea datelor cu caracter personal și a măsurilor de securitate
implementate.
3.4. La încetarea furnizării executării, Furnizorul este obligat să șteargă toate
datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care trebuie să stocheze
datele cu caracter personal potrivit unei legislații speciale (spre exemplu,
pentru necesitățile legale ale poliției).
Dispoziții finale
Oricine are dreptul de a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în
scopuri de marketing direct, inclusiv stabilirea profilului, dacă implică marketing direct. În
cazul în care faceți obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de
marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
Utilizatorii se obligă, fără întârzieri nejustificate, să raporteze orice informație pe care o
cunosc, care ar putea afecta îndeplinirea promptă a obligațiilor ce decurg din aceste condiții.
Utilizatorul își exprimă acordul cu aceste condiții prin bifarea casetei de consimțământ din
formularele internet de pe site-urile web și paginile secundare www.eshop-rapid.ro.
Alte relații neprevăzute în mod explicit de acești termeni și condiții sunt reglementate de
GDPR și legislația cehă, cu modificările ulterioare.
Acești termeni intră în vigoare începând cu 23 aprilie 2018.

PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

NjgyZW